Regulament

 Regulament de organizare şi de desfăşurare

CONCURSUL DE CREAŢIE MEDIA

„Filmarea unui poem”

 

Art.1. Concursul interdisciplinar „Filmarea unui poem” este dedicat elevilor de liceu, cu aptitudini, înclinații şi interes pentru aplicaţiile media, precum şi celor pasionaţi de poezie.
Art.2. Vor fi prezentate lucrări realizate de echipe tehnice de lucru alcătuite din elevi  si un cadru  didactic coordonator și numele lor va apărea pe genericul filmului.
Art.3. La concurs poate participa orice echipă care se înscrie în termenul stabilit şi face dovada achitării taxei de înscriere de 25 lei pe lucrare pe adresa: Apreutesei Maricica,Str. Democrației nr.1, ap.5, Panciu,Cod poştal 625400, Judeţul Vrancea
Art.4. Un concurent poate participa cu oricâte lucrări, dar numai cu achitarea taxei de participare pentru fiecare lucrare.
Art.5. Sunt  acceptate numai producţii  de  scurt metraj, cu durata maximă de 15 minute, care să ecranizeze  o poezie a unui autor român. Alegerea poeziei le aparţine candidaţilor.
Art.6. Poezia  aleasă, recitată de  un elev, va  fi inclusă în coloana sonoră a filmului.
Art.7. Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic.
Art.8. Înscrierea lucrarilor se face folosind formularul de pe site-ul concursului sau prin trimiterea materialelor prin poştă.
Art.9. Înscrierea online impune ridicarea filmelor pe www.youtube.com, completarea formularului de pe pagina concursului, http://filmareaunuipoem.lispanciu.com/ și anexarea copiei chitanţei ce face dovada plăţii taxei de înscriere.
Art.10. Înscrierea tradiţională (prin poştă ) impune trimiterea materialelor pe DVD/CD ( filmul, formularul de înscriere (cu datele impuse pe site), şi copia chitanţei ce face dovada plăţii taxei de înscriere) pe adresa : Apreutesei Maricica, Str. Democrației nr.1, ap.5, Panciu,Cod poştal 625400, Judeţul Vrancea.
Art.11. Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent, rasist, xenofob sau pornografic. Cele care vor încălca această condiţie vor fi respinse de organizator.
Art.12. Se vor acorda trei premii și trei mențiuni. Toţi participanţii, elevi şi cadre didactice, vor primi diplome de participare. Ele vor fi distribuite prin poștă. Lucrările de pe primele trei locuri primesc și un premiu în bani.
Art.13. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.
Art.14. Concurenţii vor accepta ca produsele realizate de ei să fie înregistrate pe orice suport şi difuzate de media sau pentru diseminarea proiectului, fără acordarea de sume compensatorii.
Art.15. Participanţii care înscriu lucrări în concurs trebuie să fie autorii lucrărilor. Ei poartă întreaga răspundere privind lucrările trimise la concurs. Aceştia trebuie să se asigure că lucrările lor nu încalcă dreptul persoanelor la proprietate fizică sau intelectuală, la propria imagine sau la intimitate. Simpla înscriere la concurs înseamnă asumarea şi acceptarea a oricăror consecinţe ce pot decurge din publicarea lucrărilor respective. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de lucrări şi nu poate fi, sub nicio formă, făcut responsabil pentru aceste consecinţe.
Art.16. Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în timp util, tuturor celor implicaţi. Pentru orice informaţii contactaţi organizatorii pe pagina dedicată concursului http://filmareaunuipoem.lispanciu.com/ ,pe adresa de mail a concursului filmareaunuipoem@gmail.com sau pe pagina de facebook a liceului https://www.facebook.com/lispanciu , pe cea a concursului https://www.facebook.com/filmareaunuipoem sau pe adresa profesorului organizator apreutesei_m@yahoo.com.

 

ANEXA 1
Precizări privind criteriile de jurizare

 

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:
• Calitatea vizuală ( imagine, montaj);
• Calitatea sonoră ( muzică, sunet);
• Impactul emoţional;
• Concepţie artistică şi creativitate;
• Inovaţie;
• Obiectivitate.

 

Coordonatori de proiect,

Prof. Apreutesei Maricica

Prof. Racoviţă Nicoleta