Tabel de activități

Filmarea unui poem

Calendarul  ediției a IV-a

 

Nr. crt. Activităţi Termen
1. A.1. Pregătirea implementării proiectului 1.10-1.12.2014
            Organizarea echipei
            Definitivarea planului detaliat de implementare
2. A.2. Lansarea şi promovarea proiectului
             Actualizarea paginii   concursului 15.01.2015
             Seminarul  de  lansare în cadrul Zilelor Liceului 19 .01. 2015
             Promovarea instituţională, prin mijloace mass-media şi pe Internet 30.04.2015
3. A.3. Înscrierea lucrărilor, folosind formularul de pe site sauserviciile poştale tradiţionale 1.05 -1.06.2015
4. A.4. Jurizarea lucrărilor şi desemnarea câştigătorilor 2.06-14.06.2015
5. A.5. Afişarea rezultatelor pe site-ul  concursului 15.06.2015
6. A.6. Distribuirea prin poștă  a diplomelor 16.06-30.06.2015
7. A.7. Diseminarea proiectului 30.07.2015